Rådgivning och konsulttjänster

Jag, Peter Friebel, grundare och ägare av Irritum IdreData, har jobbat som IT strateg och programmerare sedan 1988. Jag delar gärna min kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig med forskning, utformning och implementation av IT och automatiseringsprojekt och strategier.

Jag är särskilt angelägen om att hjälpa dig att drastiskt minska dina kostnader, säkerhetsproblem och prestandaproblem genom att använda plattformsoberoende teknik med Java och Open Source teknik med Linux etc.

Jag ger råd, insikter, forskning, förstudier, utvärderingar, mentorskap och projektledning, men deltar också gärna i själva genomförandet om det behövs eller efterfrågas.

Klicka här för att läsa min CV (på engelska).

Utöver de tjänster som tillhandahålls av mig, kan Irritum IdreData också ta på sig hela projekt från design till driftsättning genom att mobilisera sina partner.

Tveka inte att kontakta oss (eller mig direkt) om du har frågor eller spännande uppdrag.